Ik ben geen feminist

Hoe noem je iemand die van mening is dat discriminatie op basis van huidskleur verkeerd is? Hoe noem je iemand die gelooft dat zwarte en blanke mensen niet fundamenteel van elkaar verschillen? Hoe noem je de opvatting dat mensen niet onderverdeeld kunnen worden in rassen, waarbij de verschillende rassen andere kwaliteiten hebben? Hoe noem je de opvatting dat ras een onzinnig begrip is, dat huidskleur net als haarkleur in allerlei tinten komt? Hoe noem je iemand die vindt dat zwarte mensen dezelfde rechten moeten hebben als blanke mensen?

Inderdaad, daar hebben we geen term voor. In plaats daarvan noemen we het racisme wanneer mensen wél dat onderscheid maken, wél vinden dat je op basis van huidskleur mensen anders moet benaderen.

Op zo’n zelfde manier is het eigenlijk best gek dat we een tem hebben voor mensen die géén seksist zijn. Die vinden dat discriminatie op basis van sekse verkeerd is. Dat mannen en vrouwen niet fundamenteel van elkaar verschillen, dat er niet simpele hokjes voor de seksen zijn. Dat je ongeacht je geslachtsdelen, genderidentiteit en genderexpressie dezelfde rechten moet hebben. In plaats daarvan zouden we het seksisme moeten noemen wanneer mensen wél vinden dat je op basis van sekse en gender mensen anders moet benaderen.

Het is de norm geworden om geen racist te zijn. Maar op het gebied van seksisme hebben we nog veel te winnen, en als het betekent dat men mij een feminist noemt omdat ik geen seksist ben, dan ben ik maar een feminist. Maar uiteindelijk hoop ik dat we in een wereld zullen leven waarin die term geen betekenis meer heeft, omdat we seksisme als de afwijkende positie zijn gaan zien.

Tot dan ben ik feminist omdat:

 •   vrouwen in dezelfde positie nog steeds minder verdienen dan mannen
 •   mannen voor dezelfde misdaad langere gevangenisstraffen krijgen dan vrouwen
 •   meisjes leren dat de impulscontrole van mannen hun verantwoordelijkheid is
 •   mannen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld niet serieus genomen worden
 •   mijn toekomstige kinderen de achternaam van mijn partner krijgen omdat hij anders gezeik krijgt wanneer hij met de kinderen reist of scholen belt (pedo! omg! vreemde man!)
 •   de top van vrijwel elke industrie uit mannen bestaat
 •   vrouwen in India verkracht en vermoord worden
 •   men het prima vindt om stukjes van de penis van een baby te snijden
 •   vrouwen gevraagd wordt hoe ze werk en zorg gaan combineren, maar mannen zelden
 •   seksuele intimidatie een compliment genoemd wordt
 •   seksuele intimidatie van mannen ontkend wordt
 •   meisjes uitgehuwelijkt worden
 •   mannen beslissingen nemen over de reproductieve rechten van vrouwen
 •   borsten in reclames prima zijn maar borstvoeding omstreden
 •   prostitutie niet volledig gedecriminaliseerd is
 •   mannen die slachtoffer zijn van seksueel geweld niet serieus genomen worden

11 reacties op “Ik ben geen feminist

 1. Michiel Lombaers

  Zolang er nog over specifiek mannen- en vrouwenwerk wordt gepraat.
  Er is maar een taak die alleen door mannen (XY) kan worden uitgevoerd en dat is zaaddonor.
  Er is maar een taak die alleen door vrouwen (XX) kan worden uitgevoerd en dat is kinderen baren.

  Reply
  1. Geirr

   Niet helemaal. Ik heb zelf een tijd in de vleesinpak gewerkt en daar prefereerden ze vrouwen voor het op schalen leggen, natellen en controleren. Dat schijnt in vrij veel industrieen te gebeuren overigens. De mannen lopen over het algemeen meer te sjouwen en dat soort zaken. Om de simpele reden dat vrouwen over het algemeen handiger en veel sneller zijn in die vingervlugge klusjes dan mannen. En mijn persoonlijke ervaring zegt dat dat gewoon klopt. De dames die een paar dagen mee moesten sjouwen en slepen konden het tempo van de mannen niet bijhouden, terwijl de mannen die een paar dagen de nacontroles en het opleggen moesten gaan doen het tempo van de vrouwen gewoon niet bij hielden. En dan heb ik het niet over mensen die al tig jaar ervaring hebben, maar over mensen die kort binnen zijn, van allerlei bouw en gesteldheid en die regelmatig van plek wisselden in de lijnen. Er is geen sprake van niet kunnen, echter wel van grote verschillen in snelheid en aanleertijd.

   Mannen en vrouwen moeten gelijk behandeld worden en dus volgens dezelfde criteria afgerekend worden op hun eigen handelen. Dat wil niet zeggen dat mannen en vrouwen hetzelfde zijn. Als een vrouw dezelfde standaard haalt als een man voor bijvoorbeeld commandotraining dan moet zij dezelfde kansen krijgen als een man. En andersom voor een man die de verpleging in wil ook. Ik weet het, het zijn gruwelijke cliche voorbeelden. Als de wil en de capaciteit er zijn dan mag er geen voorkeur voor een man of vrouw worden gebruikt in mijn optiek.

   Je ziet tegenwoordig in de grotere organisaties vrij vaak dat men wil stimuleren dat vrouwen in de hogere kaders komen. Ik vind dat belachelijk. Capaciteit eerst, daarna de rest. Als een man en vrouw allebei even geschikt zijn voor een functie en evenveel geld kosten rol je maar een dobbelsteen om te bepalen wie de functie krijgt. Je moet competente mensen op de juiste plekken hebben. Het is compleet irrelevant wat voor geslacht, kleur, geaardheid, bebaardheid of whatever anders je maar kunt verzinnen die mensen hebben.

   Wat misschien zou helpen is om de cliches die we bijna allemaal mee krijgen vanaf jongs af aan te doorbreken. Het is niet dat vrouwen geen technische studies mogen kiezen. Ze kiezen er echter gewoon veel minder voor. En zolang dat hun vrije keus is heb ik daar geen enkel probleem mee. Maar dat is vaak onbewust, door alles wat ze hun hele leven door de reclames, de scholen, hun vrienden, hun familie, hun sportclubs, etc. hebben ingegoten gekregen, niet het geval. Ik heb de mazzel gehad met heel open ouders. Ik wilde op ballet, dus ik ging op ballet. Later wilde ik dat niet meer, maar op waterpolo. Dus ging ik op waterpolo. Er werd gekeken naar wat ik wilde doen, niet naar wat er verwacht werd dat ik zou moeten gaan doen. En dat is denk ik een veel betere aanpak. Dat zouden veel meer ouders moeten doen.

   Reply
   1. Marijke Post author

    Misschien dat er best aangeboren statistische verschillen zijn tussen zwarte en witte mensen, ik zou het niet weten. Misschien dat mensen met bruine ogen gemiddeld net iets labieler zijn dan mensen met blauwe ogen, who knows. Maar dat zwarte mensen véél vaker in een laagopgeleide positie terecht komen vind ik een probleem, niet een teken van aangeboren verschillen. Het verschil binnen de groepen is zo veel groter dan het verschil tussen de groepen (en het definiëren van de groepen is dermate problematisch, ook bij huidskleur) dat het gewoon geen interessante vraag is of ze significant van elkaar verschillen. Op individueel en zelfs op relatief-kleine groepsniveau zou je die verschillen niet moeten vinden. En als je die wel vindt… dat zegt veel over het seksisme in onze samenleving.

    Reply
  2. Marijke Post author

   False. Er zijn genoeg mannen die graag een kind hadden gebaard als ze niet verplicht waren geweest hun baarmoeder te verwijderen vóór hun paspoort hun juiste sekse aan mocht duiden. Genoeg vrouwen hadden graag hun testikels behouden, en ik geloof dat er zelfs vrouwen zijn die zaaddoner zijn geworden door zaad in te vriezen voor ze operatief hun voortplantingsorganen moesten verwijderen.

   “Man = XY = mannelijke geslachtskenmerken” is een onjuiste weergave van de werkelijkheid. In de praktijk lopen die dingen veel meer door elkaar, ook de chromosomen, ook de geslachtskenmerken, ook de hormonen, ook de sekse, ook de genderidentiteit.

   Reply
 2. Renate

  Ik zie het probleem niet zo. Er waren (en zijn) zeker weten wel tegenstellingen voor het woord racist, maar dat waren grove beledigingen die racisten de niet-racistische medemens naar het hoofd smeten. Wees blij dat er een gewone, normale en niet-beledigende naam is voor het tegenovergestelde van seksisme.

  Reply
  1. Marijke Post author

   Dat ben ik. Maar ergens is het wel apart dat er een naam is voor mensen niet niet-seksistisch zijn. Blijkbaar nog steeds niet de norm ;).

   Reply
 3. Anonymous

  Wacht even die link is teveel werk voor mensen. Kijk deze 1,5 minuut over de rehumanisatie van mannen. Het stemt me treurig dat dit echt gezegd moet worden.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.