Veel SM-ers voelen de behoefte om expliciet onderscheid te maken tussen mishandeling en BDSM. Die verschillen zijn er natuurlijk ook. SM is iets fijns wat je doet met mensen die daarmee instemmen, terwijl mishandeling erop gericht is om een ander te schaden en vaak voortkomt uit woede, angst en onmacht. Maar sommige SM-ers willen deze verschillen graag duidelijk maken in een simpele regel.

SSC staat voor safe, sane en consensual. In het Nederlands wordt dat vertaald naar veilig, verstandig en vrijwillig; oftewel de 3 V’s. SSC ontstond rond 1987, toen men voor een demonstratie een leus nodig had. De bedoeling was om BDSM te onderscheiden van sadistische serie-moordenaars en andere criminelen. Tegen de wens van de bedenkers van de leus in is SSC een soort slogan geworden waar men BDSM aan toetst.

Al vrij snel ontstond er kritiek op het gebruik van SSC als BDSM-slogan. Voor veel BDSM-ers gaat het niet in de eerste plaats om veiligheid, sommige dingen zijn nu eenmaal niet 100% veilig (bijna niets in de wereld is immers 100% veilig). Een nieuwe term werd in het leven geroepen: Risk-Aware Consensual Kink (RACK) of in het nederlands: kink met instemming van beide partijen en waarbij ieder zich bewust is van de risico’s.

Je kunt je afvragen of het nodig is zo’n leus te gebruiken. Gezonde mensen zijn van zichzelf geneigd om een beetje verstandig met elkaar om te gaan, en de enkeling met een ernstige stoornis waardoor zij anderen willen laten lijden laten zich niet tegenhouden door tig V’s.

 2 reacties op “SSC, RACK en de 3 V’s.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.